O nas

Opiekujemy się finansami firm już od 2001 roku, rzetelnie i z pasją. Naszej firmie możesz zaufać. Zresztą zaświadczą o tym Nasi Klienci: 70% z nich trafiło do nas z polecenia innych.

Posiadamy uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 10815/98 i Certyfikat Księgowy nr 7743/2004).

Kapitał zakładowy: 6.000 PLN

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175927.

Posiadamy obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.