Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług:

  • księgi handlowe (tzw. pełna księgowość)
  • książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • rozliczenia podatków, rejestry VAT, inne
  • płace i ZUS
  • sprawozdania finansowe, GUS, inne
  • sporządzanie wniosków kredytowych

 

Księgi handlowe (rachunkowe)

są obowiązane prowadzić spółki kapitałowe – akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz takie jednostki organizacyjne jak fundacje, stowarzyszenia. Ponadto księgi rachunkowe są zobowiązane prowadzić takie podmioty gospodarcze, których przychody z działalności gospodarczej przekroczą limit 1.200.000 EUR (np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej).

 

Księgowość uproszczona

Księga Przychodów Przychodów i Rozchodów (KPIR) lub Ryczałt Ewidencjonowany może być prowadzona dla osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej.

 

Cennik usług

Ceny usług ustalane są indywidualnie z Klientem, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej ewidencji (księgi handlowe lub KPIR), rodzaju działalności gospodarczej, ilości dokumentów, stopnia skomplikowania operacji (np. operacje transgraniczne).

 

Minimalne miesięczne ceny usług wynoszą:

- dla ksiąg handlowych (podatnik VAT) – do 20 dokumentów 600,00 zł netto plus podatek VAT,

- dla KPIR (z VAT) – do 10 dok. 150,00 zł netto plus VAT,

- dla KPIR (bez VAT) lub Ryczałt Ewidencjonowany – do 10 dok. 100,00 zł netto plus VAT,

- obliczanie płac i ZUS pracowników – 25,00 zł netto plus podatek VAT za każdego pracownika.